Kotlovi na gas Mynute Green 38 kW kondenzacioni Beretta CSI

Kotlovi na gas Beretta

Opis

Kotlovi na gas Mynute Green 38 kW kondenzacioni Beretta CSI

Kotlovi na gas Mynute Green 38 kW kondenzacioni Beretta CSI, za razliku od tradicionalnih kotlova, dodatno koriste i toplotnu energiju dimnih gasova. Na taj način postižu znatno veću efikasnost čime se smanjuju troškovi grejanja ali i emisiju štetnih gasova. Kao i tradicionalni kotlovi i kondenzacioni se mogu koristiti za grejanje i pripremu sanitarne vode. Idealni su za uparivanje sa nekim od savremenih sistema: toplotnom pumpom ili solarnim sistemima. Kondenzacioni kotlovi koriste energiju dimnih gasova za predgrevanje vode iz povrata grejanja. Na taj način temperatura dimnih gasova se spušta ispod 56°, a to je tačka na kojoj se dimni gasov pretvaraju iz gasovite u tečnu fazu. Ceo proces se odvija u kondenzacionom izmenjivaču od aluminijuma koji se pokazao kao izuzetno efikasan i otporan. Obzirom na nisku temperaturu dimnih gasova, dimovodni sistemi se izrađuju od plastičnih cevi, a maksimalne dužine omogućavaju veliki izbor pri montaži.

Mynute Green: tradicija se razvija.

Kotlovi na gas Mynute Green zadržavaju sve posebnosti game Mynute, ali se prilagođava novim potrebama. Veoma visoki energetski učinak i niske emisije predstavljaju važan faktor za korisnike kojima je bitna ušteda i poštovanje okoline.

Mynute Green

koristi tri posebne izvedbe dimovoda, među njima i onu za ubacivanje u postojeći dimnjak, spoljnu sondu (na zahtev) za regulaciju toplote, koja optimizirajući potrošnju omogućava povećanje komfora u kući. Osim navedenog, Mynute Green, zahvaljujući uređaju Connect Base, može upravljati različitim zonama sa visokom i niskom temperaturom.

Ponudu prateće opreme i koje proizvode izabrati. Ostali kotlovi na gas.