Kotlovi na gas Exclusive Green grejanje 25 kW kondenzacioni Beretta RSI

Kotlovi na gas Beretta

Opis

Kotlovi na gas Exclusive Green grejanje 25 kW kondenzacioni Beretta RSI

Kotlovi na gas Exclusive Green grejanje 25 kW kondenzacioni Beretta RSI, za razliku od tradicionalnih kotlova, dodatno koriste i toplotnu energiju dimnih gasova. Na taj način postižu znatno veću efikasnost čime se smanjuju troškovi grejanja ali i emisiju štetnih gasova. Kao i tradicionalni kotlovi i kondenzacioni se mogu koristiti za grejanje i pripremu sanitarne vode. Idealni su za uparivanje sa nekim od savremenih sistema: toplotnom pumpom ili solarnim sistemima. Kondenzacioni kotlovi koriste energiju dimnih gasova za predgrevanje vode iz povrata grejanja. Na taj način temperatura dimnih gasova se spušta ispod 56°, a to je tačka na kojoj se dimni gasov pretvaraju iz gasovite u tečnu fazu. Ceo proces se odvija u kondenzacionom izmenjivaču od aluminijuma koji se pokazao kao izuzetno efikasan i otporan. Obzirom na nisku temperaturu dimnih gasova, dimovodni sistemi se izrađuju od plastičnih cevi, a maksimalne dužine omogućavaju veliki izbor pri montaži.

Ekološki zidni kondenzacioni kotao

Exclusive Green: kondenzacija
Beretta Vam predstavlja Exclusive GREEN, novu gamu kondenzacionih kotlova projektovanih za ostvarivanje značajne uštede energije i potpuno poštovanje okoline.

Učinak: ušteda energije

Maksimalni učinak po Evropskim Normama (Norma CEE 92/42).

Elektronsko upravljanje: idealan komfor

Inovativna elektronska upravljačka ploča uključuje funkcije Komfor, Jednostavna Dopuna (dopunjavanje instalacije) i Jednostavna Klima (termoregulacija kao serijska oprema).

Instalacije: rešenje

Exclusive GREEN ima mogućnost kombinovanja sa već postojećom gamom kotlova i ima poseban pribor za različite instalacije ili instalacije sa visokim protokom, tri linije dimovoda za kondenzaciju i odgovarajući sistem za postavljanje cevi.

Ponudu prateće opreme i koje proizvode izabrati. Ostali kotlovi na gas.