Kaloriferi 15 KW

Kaloriferi

Šifra proizvoda: 004KT015 Kategorija: Oznaka:

Opis

Kaloriferi 15 KW

Kaloriferi 15 KW sa bakar-aluminijum razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služe za efikasno grejanje radnih prostora.

Namenjeni su za montažu na zid i služe za grejanje opticajnog vazduha. U zavisnosti od radnog medijuma mogu biti toplovodni ili parni kaloriferi. Kućište kalorifera je izređeno od plastificiranog pocinkovanog lima sa žaluzinama sa nezavisnim podešavanjem za usmeravanje vazdušne struje.

Razmenjivač je Cu-Al sa određenim brojem redova i brojem fluidnih tokova prema zadatom kapacitetu. Grejač za parni kalorifer je urađen sa vertikalnim cevima da bi se obezbedito što bolji odliv kondenzata i sprečio hidraulički udar.

Aksijalni ventilatori su monofazni, niske buke sa zaštitom IP 54.

Pored standardnih veličina (10-30 KW) moguće je izraditi kalorifere prema zahtevu sa radijalnim ventilatorom ili drugačije geometrije.

Ponudu prateće opreme i koje proizvode izabrati.  Ostala oprema za grejanje.