Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10 Wilo

522.215 RSD

Cirkulacione pumpe Wilo

Šifra proizvoda: 012IWSMD500506WIL Kategorije: , Oznake: , ,

Opis

Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10 Wilo

 • Premium SMART visokoefikasne dupleks cirkulacione pumpe

 

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10 Wilo je smart dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

 

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Grejanje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za grejanje*
 • Izmenjivač toplote
 • Krug toplotnog izvora (toplotna pumpa)*
 • Krug daljinskog grejanja*

 

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hlađenje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za hlađenje*
 • Izmenjivač toplote
 • Povratni krug hlađenja*
 • Krug daljinskog hlađenja*

 

(* Tip sistema je dostupan od SW≥01.05.08.00)

 

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje (verzija „-R7“: nije moguće, osim sa Wilo-Stratos MAXO senzorom temperature)

 

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

 

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT-const. za konstantnu regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisan PID regulator

 

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguć, osim sa Stratos MAXO senzorom temperature ili sa analognim senzorom temperature, npr. PT1000**)
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Termičko prepoznavanje dezinfekcije (Stratos MAXO-Z)
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

 

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene u asistentu za podešavanje
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

 

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Detekcija rada sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguća, osim sa Stratos MAXO senzorom temperature ili sa analognim senzorom temperature, npr. PT1000**)
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (npr. funkcija deblokade)
 • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja (verzija “-R7”: nije moguće, osim sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • Potpuna zaštita motora sa integrisanom elektronikom za ispad

 

(** moguće od SW≥01.05.08.00)

 

Eksterni upravljački ulazi i njihove funkcije

2x analogni ulaz:

 • Vrste signala: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (izuzev Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada

2x digitalni ulaz:

 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi preko Gateway-a

 

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature (verzija “-R7”: stvarna temperatura fluida moguća sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa displeja Greška (crvena boja displeja):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa displeja Upozorenje (žuta boja displeja):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Korektivne mere
 • Status displeja Prikaz procesa (plava boja displeja):
  • Odzračivanje pumpe
  • Postupak ažuriranja
 • Status displeja BMS komunikacija (plava boja displeja):
  • Sažetak aktivnih BMS parametara (broj bauda, adresa, …)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

 

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Daljinski nadzor pumpe putem interneta sa Wilo-Smart Gateway-om.
 • Digitalni interfejs Modbus TCP za priključivanje na automatizaciju zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Digitalni interfejs BACnet IP za priključivanje na automatizaciju zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema LONWorks (moguće sa Wilo-CIF modulom za LON).
 • Serijski, digitalni interfejs CANopen za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema CANopen (moguće sa Wilo-CIF modulom za CANopen).
 • Serijski digitalni interfejs PLR za priključenje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača (moguće sa Wilo-CIF modulom za PLR).

 

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

 

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički displej visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzor temperature (verzija “-R7”: nema)
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector-om za snabdevanje napona

 

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • 2x optimizovani Wilo-Connector
 • 4x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 – DN 65)
 • Zaptivači kod navojnog priključka
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

 

Tehnički podaci

 • Dozvoljeni temperaturni opseg od -10 °C do +110 °C, od -10 °C do +90 °C (verzija “-R7”)
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Navojni priključak DN 30 (RP 11/4)
 • Prirubnički priključak DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara, odnosno 6 bara (poseban model: 10 bara ili 16 bara)
 • Klasa izolacije: F
 • Emitovanje smetnji u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / stambeni prostor (C1)
 • Otpornost na smetnje u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrijsko okruženje (C2)
 • Protok maks. Q: 112 m³/h
 • Napor maks. H: 16 m

 

Materijali

 • Materijal ležaja: Grafit
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Kućište pumpe: Sivi liv
 • Vratilo: 1.4028, sa DLC prevlakom

 

Konstrukcija

 • Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10 Wilo je smart dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, sa EC motorom i integrisanim elektronskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim CIF modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

 

Kod varijanti sa navojnim priključkom, holender se naručuje posebno

 

PDF prospekt
Prospekt

 

Pogledajte kalkulator grejanja i ostalu opremu za grejanje ili naš katalog.

KOTLOVI U PONUDI:
Kotlovi na pelet
Kotlovi na čvrsto gorivo
Kotlovi na struju
Kotlovi na gas

Dodatne informacije

Osno rastojanje

240mm

Prirubnički priključak

DN50

Snaga pumpe (potisak)

6m

Nazivni pritisak

PN6/10

Maksimalni radni pritisak

10bar

Broj obrtaja (min)

750/min

Broj obrtaja (max)

3150/min

Kućište pumpe

Sivi liv

Rotor

Nerđajući čelik

Klasa zaštite

IPX4D

Napon

1~230 V, 50Hz

Težina

30,5kg