Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 Wilo

569.688 RSD

Cirkulacione pumpe Wilo

Šifra proizvoda: 012IWSM80051610WIL Kategorije: , Oznake: , ,

Opis

Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 Wilo

 • Premium SMART visokoefikasne cirkulacione pumpe

 

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 Wilo je smart pumpa sa vlažnim rotorom, prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

 

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Grejanje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za grejanje*
 • Izmenjivač toplote
 • Krug toplotnog izvora (toplotna pumpa)*
 • Krug daljinskog grejanja*

 

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hlađenje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za hlađenje*
 • Izmenjivač toplote
 • Povratni krug hlađenja*
 • Krug daljinskog hlađenja*

 

(* Tip sistema je dostupan od SW≥01.05.08.00)

 

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje (verzija „-R7“: nije moguće, osim sa Wilo-Stratos MAXO senzorom temperature)

 

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

 

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT-const. za konstantnu regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisan PID regulator

 

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguć, osim sa Stratos MAXO senzorom temperature ili sa analognim senzorom temperature, npr. PT1000**)
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

 

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene u asistentu za podešavanje
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

 

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Detekcija rada sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguća, osim sa Stratos MAXO senzorom temperature ili sa analognim senzorom temperature, npr. PT1000**)
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (npr. funkcija deblokade)
 • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja (verzija “-R7”: nije moguće, osim sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • Potpuna zaštita motora sa integrisanom elektronikom za ispad

 

(** moguće od SW≥01.05.08.00)

 

Eksterni upravljački ulazi i njihove funkcije

 • 2x analogni ulaz:
 • Vrste signala: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (izuzev Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada
 • 2x digitalni ulaz:
 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi preko Gateway-a

 

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature (verzija “-R7”: stvarna temperatura fluida moguća sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa displeja Greška (crvena boja displeja):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa displeja Upozorenje (žuta boja displeja):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Korektivne mere
 • Status displeja Prikaz procesa (plava boja displeja):
  • Odzračivanje pumpe
  • Postupak ažuriranja
 • Status displeja BMS komunikacija (plava boja displeja):
 • Sažetak aktivnih BMS parametara (broj bauda, adresa, …)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

 

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Daljinski nadzor pumpe putem interneta sa Wilo-Smart Gateway-om.
 • Digitalni interfejs Modbus TCP za priključivanje na automatizaciju zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Digitalni interfejs BACnet IP za priključivanje na automatizaciju zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema LONWorks (moguće sa Wilo-CIF modulom za LON).
 • Serijski, digitalni interfejs CANopen za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema CANopen (moguće sa Wilo-CIF modulom za CANopen).
 • Serijski digitalni interfejs PLR za priključenje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača (moguće sa Wilo-CIF modulom za PLR).

 

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

 

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički displej visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzor temperature (verzija “-R7”: nema)
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector-om za snabdevanje napona

 

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Optimizovani Wilo-Connector
 • 2x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 – DN 65)
 • Zaptivači kod navojnog priključka
 • Toplotna izolacija
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

 

Tehnički podaci

 • Dozvoljeni temperaturni opseg od -10 °C do +110 °C, od -10 °C do +90 °C (verzija “-R7”)
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Navojni odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do DN 100
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara, odn. 6 bara (poseban model: 10 bara ili 16 bara)
 • Klasa izolacije: F
 • Emitovanje smetnji u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / stambeni prostor (C1)
 • Otpornost na smetnje u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrijsko okruženje (C2)
 • Protok maks. Q: 74 m³/h
 • Napor maks. H: 16 m

 

Materijali

 • Materijal ležaja: Grafit, impregniran antimonom
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Kućište pumpe: 5.1300, sa KTL prevlakom
 • Vratilo: 1.4028, sa DLC prevlakom

 

Konstrukcija

 • Cirkulaciona pumpa Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 Wilo je smart pumpa sa vlažnim rotorom, sa EC motorom i integrisanim elektronskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim CIF modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

 

Kod varijanti sa navojnim priključkom, holender se naručuje posebno

 

PDF prospekt
Prospekt

 

Pogledajte kalkulator grejanja i ostalu opremu za grejanje ili naš katalog.

KOTLOVI U PONUDI:
Kotlovi na pelet
Kotlovi na čvrsto gorivo
Kotlovi na struju
Kotlovi na gas

Dodatne informacije

Osno rastojanje

360mm

Prirubnički priključak

DN80

Snaga pumpe (potisak)

16m

Nazivni pritisak

PN10

Maksimalni radni pritisak

10bar

Broj obrtaja (min)

500/min

Broj obrtaja (max)

3200/min

Kućište pumpe

Sivi liv

Rotor

Nerđajući čelik

Klasa zaštite

IPX4D

Napon

1~230 V, 50Hz

Težina

36,2kg